Lajmet e fundit

--------
Se shpejti edhe softphone per telefonat mobil.

--------
Kto jan disa nga mimet tona:

Lokal - 0.00
SH.B.A - 0.01
Kanada - 0.01
Anglia - 0.01
Franca - 0.01
Gjermania - 0.01
India - 0.03

linjat telefonike

pikoTEL ju ofron t� gjith� atyre q� jan� t� ky�ur n� internet mund�sin� t� ken� edhe linj� telefonike si p�r sht�pi, zyr� gjithashtu edhe p�r postat private.

Pse ta zgjedhni pikoTEL-in?

Linjat t� cilat ofrohen nga pikoTEL jan� me �mime shum� t� lira, mund t� pr�doren kudo n� bot� si dhe jan� me kualitet t� lart�.

Cilat jan� sh�rbimet e linjave telefonike?

T� gjitha linjat telefonike q� ofrohen nga pikoTEL kan� k�to sh�rbime q� ofrohen falas:
- fshehja e numrit
- paraqitja e numrit q� ju th�rret
- pasqyra e thirrjeve 24 or� n� dit�
- sekretari telefonike (pakufi mesazhe)
- p�rcjellja e numrit
- FAX
- numri internacional
- t� gjitha thirrjet lokale
- linja konferenc�
- etj.

 Disa �mime:

   Lokal 0.00 �
SH.B.A 0.015 �
Kanada 0.015
Angli 0.015 �
Franca 0.015
Gjermani 0.015
India 0.08 �

 

 

 

 pikoTEL ju ofron p�rkrahje t� plot� teknike si p�rmes telefonit ashtu edhe online.

Kushtet p�r posedimin e linjave telefonike

- t� keni qasje n� internet me shpejt�si minimale 32 kbps
- t� keni telefon t� thjesht analog


Bashk�punim:

T� gjith� ata t� cil�t jan� t� ky�ur n� k�t� biznis mund t� na konataktojn� p�r mund�si bashk�punimi.
Bashk�puntor�t mund t� jen� nga t� gjith� an�t e bot�s duke pasur parasysh q� sh�rbimet tona punojn� kudo q� ka internet si dhe arsyje tjeter �sht� se pikoTEL ka pikat e qasjes n� SHBA, Zvic�r, Indi, Kin� si dhe Kosov� e Shqip�ri.